Video in English
Email: info@inner-sky.com?subject=Információ az ISE 1.0 szoftverről
Screenshots
Különleges Holdház Horoszkóp, Sumér Zodiákus, Egyiptomi Zodiákus, Sziderikus ZodiákusINNER SKY ELECTRUM 2.2

asztrológiai szoftver, archeoasztronómiai program
Windows Vista, Window 7 és Windows 8
operációs rendszerekreI. Általánosságban

Az Inner Sky Electrum 2.2 angol nyelvű kezelői felülettel rendelkező asztrológiai
és/vagy archeoasztronómiai célú felhasználást lehetővé tévő szoftver, mely
a Kr. e. 5400 és Kr. u. 5400 közötti, csaknem 11 000 éves intervallumban
szolgáltat adatokat a Svájci Efemerida minden igényt kielégítő pontosságával.
(A részletes hardver-követelményeket lásd alább!)
Az adott témakörben sok kiváló programot ismerünk, mégis -
sajátosan összetett előismereteink és igény-rendszerünk következményeképpen -
volt bizonyos hiányérzetünk. Egyetértettünk abban, hogy ha ezen hiány(ok)
pótlását egy izgalmas dizájnú, esztétikus, szemléleti és technikai
vonatkozásokban egyaránt innovatív számítógépes rendszer megalkotásával
valósítjuk meg, megéri az áldozatos munka és a hatalmas időráfordítás.


II. Ami újszerű a szemléletben és a megvalósításban
1. Fő modul (Main /Chart/ Module)

Ahhoz, hogy programunkról (megközelítően) teljes képet kapjon az
érdeklődő, meg kell tekintenie a képernyő-nézeteket és a bemutató videókat.
( A Video szekcióban tíz bemutatófilm tájékoztat részletesebben.)
E helyt csak néhány sajátosságot emelnénk ki.
Világszemléletünk alapvető karakterisztikuma, hogy szinoptikus. Tehát
asztrológiai szemléletünk is ilyen, és az általunk alkotott szoftver
sem lehet másmilyen.
Számítógépes rendszerünk négy modulból áll, melyekhez úgyszólván korlátlanul
bővíthető Birth/Event Databank, hatalmas földrajzi adatbázist és minden
szükséges idő-konverziót messzemenően támogató Birth/Event Input Panel,
valamint többféle - radix, szekunder és primer direkciós - léptetőpanel
(Time Step Panel) kapcsolódik (lásd: bemutatófilm(ek) a progranmról).
Azt akartuk, hogy egyidejűleg minél több információ legyen szemlélhető;
ennek viszont a képernyőfelület szab határt. A magunk részéről a problémát
igyekeztünk áthidalni azzal az ötlettel, hogy minden egyes megjelenített
elem bizonyos mértékig átlátszóvá (transzparenssé) tehető
egy-egy csúszka (trackbar) segítségével.
A planéták pozíciói négyféle rendszerben jelezhetőek ki: Látszó
Topocentrikus (Topocentric Apparent), mely a születés/esemény konkrét
helyéhez kötődik, nem foglalkozva a fény terjedési sebességének
problémájával. Teoretikus Topocentrikus (Topocentric Theoretic), mely a
születés/esemény konkrét helyéhez kötődik, a fény terjedési sebességének
figyelembevételével.
Látszó Geocentrikus (Geocentric Apparent), mely a Föld középpontjához
kötődik, nem foglalkozva a fény terjedési sebességének problémájával.
Teoretikus Geocentrikus (Geocentric Theoretic), mely a Föld középpontjához
kötődik, a fény terjedési sebességének figyelembevételével.
(A Topo- és Geocentrikus bolygó-adatok összehasonlításakor elsősorban a
Hold-pozíciók közötti különbségek számottevőek, a Hold közelségéből
adódó parallaxis miatt.)
A bolygók színei - a hét "ősbolygó" esetében - a tradicionális
dignitásokat tükrözik: kék - peregrin; szürke - exil; sárga - domicil;
lila - casus (fall); vörös - exaltált.
A transzszaturnálisok, a Sárkányfej és Sárkányfarok valamint a lunáris
Apogeum- (Lilith) és Perigeum-pontok esetében nem veszünk figyelembe
méltóságokat, azok mindig kék színűek maradnak.
A Főmodulban egyidejűleg egy vagy két horoszkóp jeleníthető meg valamely
kiválasztott házrendszerrel vagy anélkül. Egyetlen kattintással a külső
(Exterior) és belső (Interior) horoszkóp megcserélhető (Chart swap).
Belül mindig a tropikus (Tavaszpont-függő) rendszer található,
másodikként választható az ekválszektoriális sziderikus (jyotish)
kontextus - több mint húsz ayanamsha áll itt rendelkezésre, mi több,
igény szerint a felhasználó saját ayanamshá-jának input-jára
is van itt lehetőség.
Egyedülálló, hogy az ekválszektoriális sziderikus zodiákus opcionálisan
inekválszektoriálissá alakítható, méghozzá kétféleképpen is - ezen
nem-egyenlő valódi csillagképi szektorok felosztásának egyik elméletét
éppen e sorok írója jegyzi.
Röviden erről: egy konstelláció szektorát a bolygók rendes
(direkt irányú) haladásának mentén az első, egyértelműen az adott
csillagképhez köthető, tradicionálisan is figyelembe vett "állócsillag"
nyitja meg, s a csillagkép szektora a következő konstelláció első
marker csillagáig tart. Bizonyos esetekben - pl. Kos-Bika vagy
Vízöntő-Halak - az Ekliptika vonala felosztja a szektorokat északi és
déli régiókra; így ebben a rendszerben pl. egy északi ekliptikai
szélességgel rendelkező planéta jóval hamarabb lép be a Halak
konstellációjába, mint egy déli.
(Lásd: bemutatófilm; bővebben erről: valószínűleg a közeli jövőben.)
Érdekesség, hogy ezen nem-egyenlő szegmensekben lokalizálható
bolygó-pozíciók meghatározására bevezettük a dinamikus
fokmeghatározást (ez az Ekliptika által osztott szektorok
problematikáját is figyelembe veszi), mely listázható, avagy kurzor-
kattintással lekérdezhető (bővebben: bemutatófilm(ek)).
Szintén egyedülálló, hogy a sziderikus zodiákusok sávjában 12 féle
holdház-rendszer is kijelezhető, teriomorf piktogrammokkal és
tradicionális szimbólumokkal egyaránt (Bemutatófilm!).
A legkülső, tényleges csillagképeket tartalmazó - realisztikus -
sávban több mint kétszáz szabad szemmel látható csillag jelenik meg,
kurzor-kattintással legfőbb adataik (tradicionális név,
Bayer-jelzés, longitúdó, latitúdó, vizuális magnitúdó) lekérdezhetőek.
Itt mozognak a bolygók a "maguk valóságában" és itt jelezhetőek még
ki opcionálisan az Ekliptika, az ekvinokciális és a szolszticiális pontok,
az Apex és az Antapex, a Galaxis-középpont, a Tejút, a konstellációk,
a különféle szektorfelosztások, a Halo, valamint - ilyen igény esetén -
az imitált szcintilláció is.
Asztrológiai szoftverünk egyik különlegessége és egyedisége, hogy a
konstellációk fölött opcionálisan különféle - csillagatlaszokból avagy egyéb
forrásokból extrahált - illusztrációk vizualizálhatóak; megcsodálhatjuk
az európai kultúrkör antropo- és teriomorf ábrázolásmódját
(Hevelius, Grotius, Kircher-féle, "okkult"), a muszlim elképzeléseket
(Abd al-Wahid, Abu Ma'shar, As-Sufi), az archaikus Egyiptom zodiákusait
(Esna, Athribis, Denderah), a (rekonstruált) sumer csillagképi rendszert,
az indiai szisztémát vagy akár a kínai (konstellációkra épülő)
holdház-rendszer alakzatait.
Az ISE 2.2 program megalkotásakor célkitűzésünk volt továbbá
a Vertex-Antivertex tengely "emancipálása" is; az Első Vertikális mint a
Toposzféra meghatározó főköre nálunk a Horizont és a Meridián mellett
fontos szerephez jut. (Hangsúlyosan kerül ez elő majd a Primer
Direkciós Modul in mundo kontextusában!)


2. Grafikon-modul (Auxiliary Graphs Module)

A bolygók es egyéb objektumok a felhasználó preferenciái által súlyozhatóak
(pontozhatóak), és minden igényt kielégítő, esztétikus grafikonokon
jelezhetőek ki mind lokális determináció (kvadránsok, ház-hármasság, ház-
négyesség), mind pedig kozmikus helyzet (elemi minőségek, évszaki felosztás)
vonatkozásában. A modul egyéb grafikonjai: pontos bolygó-pozíciók a
különféle házrendszerekben, Ascenzionális Differencia.


3. Primer direkciós modul (Primary Directions Discovery Module)

A placidusi semi-arcus-ok rendszerén belül vizsgáljuk a különféle égi
objektumok főtengelyekkel alkotott fényszögeit mind mundán (in mundo), mind
pedig ekliptikális (in ecliptico) kontextusban.
Mundán viszonylatban ajánlunk egy különleges és izgalmas lehetőséget:
figyelembe vettük a Vertex/Antivertex-MC/IC mundán terét; bár ez a
konszideráció teoretikusan messzemenően igazolható, - annak ellenére,
hogy az asztrológia történetében voltak már ilyen irányú tapogatózások - a
komolyabb vizsgálat számára még alig ismert terület.
Használható idő-kulcsok: a népszerű Naibod-kulcs mellett, használhatóak
még a Ptolemaiosz- és Cardanus-féle kulcsok, ezeken túl a születés valódi
napívét figyelembe vevő Simmonite-kulcs, valamint a Szinodikus kulcs is.
"Felhasználó-barát" opció, hogy az egzakttá vált fényszögek Munkafüzetbe
(Workbook) menthetőek és kommentálhatóak a későbbi felhasználás számára.
(A műveletet részletesen lásd: Bemutatófilm).
Természetesen lehetőség van az életút során aktiválódó direkt és/vagy
konverz direkciók kilistázására is - bolygónként, fényszögenként, fényszög-
típusonként, intervallum-finomításokkal stb.
(Bemutatófilm).


4. Aspektárium-modul, némi extrával (Advanced Aspectaria Module)

Kijelezhető fényszögek: egyrészről a konvencionális aspektusok, a megszokott
szimbólumokkal, másrészről viszont egyetlen kattintással aktiválható asztrológiai
programunkban az ún. ISE fényszög-szett.
Erről itt részletesebben is szólunk. Felfogásunk szerint egy fényszög minőségét
a 360 fokos kört felosztó természetes (am. pozitív egész) szám aritmológiai
karakterisztikumai határozzák meg. Amint azt e sorok írója A Jelen és az Idő c.
könyvében érinti, egy 12-es számig megalkotott rendszer, ha nem is
tökéletesen befejezettnek, de mindenképpen kielégítőnek és alkalmazhatónak tűnik.
A fényszögek között komplementer-viszonyt kell feltéteznünk (ahogyan a
színek világában is; ajánlom itt a Szivárványhídon át c. művemet egyéb
részletekért), figyelemre méltó okkult relációkat fedezhetünk fel ezen
kiegészítő fényszögek nyomon követésével az életút esemény-mintázatának
vonatkozásában. (Részletesebb írás erről: valamikor a közeli jövőben.)
Az ISE fényszög-szett egy kézenfekvő jelzés-rendszert alkalmaz. Példák:
A 45 fokos aspektus a 8-as számhoz kapcsolódik. Jele : '8'. Kiegészítő fényszöge:
a 135 fokos fényszög. Jele: '8¦'.
A 120 fokos aspektus a 3-as számhoz kapcsolódik. Jele: '3'. Kiegészítő fényszöge:
a 60 fokos fényszög. Jele a '3¦' lenne, de mivel itt az osztó numerus
önálló természetes szám, kiírjuk: '6'. (Hasonlóképpen az oppozíció, nem a
konjunkcióból levezett jelként szerepel ('1¦') - bár szerepelhetne így is -, hanem
autonóm alakjában: '2'.
A 90 fokos aspektus a 4-as számhoz kapcsolódik. Jele: '4'. Kiegészítő fényszöge:
saját maga. (Éppen ezért annyira violens és problematikus.)
(Persze, ha a felhasználó nem kíván ezekkel az alapvetésekkel foglalkozni,
egyetlen kattintással visszatérhet a szokásos fényszögekhez és szimbólumokhoz:
a szemikvadráthoz és a szeszkvikvadráthoz, a trigonhoz és a szextilhez, valamint
a kvadráthoz.)
A figyelembe vett fényszögek komplementer-rendszere tehát így néz ki:
1 (conjunctio) -- 2 (oppositio); 3 (trigon) -- 6 (sextil); 4 (quadrat);
5 (quintil-72°) -- 5¦ (anti-quintil-108°);
7 (septil-51,43°) -- 7¦ (anti-septil-128,57°);
8 (octil-45°) -- 8¦ (anti-octil-135°);
9 (nonil-40°) -- 9¦ (anti-nonil-140°);
10 (decil-36°) -- 10¦ (anti-decil-144°);
11 (undecil-32,73°) -- 11¦ (anti-undecil-147,27°);
12 (duodecil-30°) -- 12¦ (anti-duodecil-150°);
1chart mode-ban - valamint 2charts mode-ban az "Exterior" horoszkóp
elemeinek egymás közötti viszonylatában és az "Interior" képlet objekumainak
kontextusában is - kijelezzük az applikatív és a szeparatív fényszögek két-két
fajtáját az alábbi jelölésekkel:
"A" - applikatív fényszög, melyben a gyorsabb haladású elem a másik objektum
konjunkciós pontja felé tart.
"a" - applikatív fényszög, melyben a gyorsabb haladású elem a másik objektum
oppozíciós pontja felé tart.
"S" - szeparatív fényszög, melyben a gyorsabb haladású elem a másik objektum
oppozíciós pontja felé tart.
"s" - szeparatív fényszög, melyben a gyorsabb haladású elem a másik objektum
konjunkciós pontja felé tart.
Az osztott négyzet alsó részében: az orbis-on belüli pozíció decimális fokokban
kifejezve. Piros a kiírás, ha a fényszöget - egzaktságuk közelében - ajánlott
hangsúlyosan figyelembe venni.
Az osztott négyzetek felső élén az ekliptikai szélességgel kapcsolatos
információkat jelezzük ki. Lime szín: paralel "fényszög". Magenta szín:
kontraparalel "fényszög". (Mindkettő esetében fél fokos orbis a határ.)
Információk a külső segédnégyzetekben: Direkt bolygómozgás: nincs betűjel.
A retrográd jelleg jele: 'R'. Kétféle stationarius jelleget veszünk figyelembe:
ha a planéta "retrográd mozgásból visszatérőben" stationárius, jele: 'SR';
ha direkt mozgásból megy át stationáriusba, a betűjel: 'S'.
Vörös fény gyullad a külső segédnégyzetekben, ha a bolygó az Ekliptika síkját
Észak felől negyed fokra megközelítette, ill. ezen az orbison belül áll.
Kék fény gyullad a külső segédnégyzetekben, ha a bolygó az Ekliptika síkját
Dél felől negyed fokra megközelítette, ill. ezen az orbison belül áll.


III. Az Inner Sky Electrum 2.2 asztrológiai program
tartozékainak és opcióinak tételes felsorolása

* Egyszerre egy vagy két képlet szinopszisára alkalmas Fő (Chart) modul
* Minden igényt kielégítő Geo/Date/Time input panel és adatbank
* Léptető-panel a Radix/Tranzit horoszkópokhoz
* Léptető-panel a Szekunder progressziókhoz és regresszókhoz
(középidőben és valódi szoláris időben)
* Léptető-panel a Primer direkciókhoz
* Innovatív Primer direkciós modul (Primary Directions Discovery)
* Munkafüzet (Workbook) az adatok további feldolgozásához
* Rugalmasan kezelhető listázási lehetőségek
* Esztétikus grafikonok a felhasználó igényei alapján
(Auxiliary Graphs Module)
* Korlátlanul fejleszthető Birth/Event adatbank
* Aspektáriumok, különféle extrákkal (Advanced Aspectaria Module)
* Pontos fényszögadatok táblázata
* Információk Nap- és Holdfogyatkozásokról (táblázat)
* A horoszkóp elemeinek együttállása több száz "állócsillaggal" (táblázat)
* Control panel a gyors és leginkább megfelelő beállításokhoz
* Ősbolygók, transzszaturnálisok, lunáris nodus-ok (közepes/valódi) és
apszisok (közepes/oszkuláló) kijelzése. Ezek mellett az éggömb sávjában:
Ekliptika, Galaxis-középpont, Apex-Antapex, Tejút, equinokcionális és
szolszticionális pontok kijelzése. Szcintilláció. Halo (fénykör) a Nap
és Hold esetében. Holdfázisok vizualizálása.
* Bolygópozíciók: Kr. e. 5400 - Kr. u. 5400.
(A Svájci Efemerida garantálja a pontosságot!)
(Látszó/teoretikus topocentrikus, Látszó/teoretikus geocentrikus)
* Vertex-Antivertex
* 14 féle házrendszer (Placidus, Regiomontanus, Campanus, Porphyrius, Koch,
Egyenlő, Vehlow egyenlő, Teljes-jegy, Azimutális, Tengely-rotációs, Polich-Page,
Alcabitus, Morinus, Krusinski-Pisa)
* 22 féle ayanamsha (Fagan-Bradley, Lahiri, De Luce, Raman, Ushashashi,
Krishnamurti, Djwal Khul, Yukteshwar, JN Bhasin, Babylonian (Kugler 1),
Babylonian (Kugler 2) , Babylonian (Kugler 3), Babylonian (Huber),
Babylonian (etaPISC), Babylonian (15TAU), Hipparchos, Sassanian,
Galactic Center 0SAG, J2000, J1900, B1950, saját input)
* Az éggömb és a horoszkópok forgatási/léptetési lehetőségei:
Fix Konstelláció/Tropikus jegy/Sziderikus jegy, Fix Mc, Fix Asc., Fix Vertex
(Lásd: Bemutatófilm)
* Kijelezhető illusztrációk az éggömb sávjában: Hevelius, Grotius, Kircher,
Abu Ma'shar, Abd al-Wahid, As-Sufi, indiai, Esna, Denderah, Athribis és a
rekonstruált sumér-babilóniai zodiákusok, valamint a kínai - konstellációkra
épülő - holdházak
* Kijelezhető illusztrációk a sziderikus zodiákus sávjában (1):
Kínai holdházak (Xiu) Gangooly szerint, kínai holdházak (Xiu) Mathews szerint,
kínai Négy Szimbólum rendszer (Si Xiang), hindu holdház-rendszer (Nakshatra),
arab - tropikus kötöttségű és sziderikus alapú - holdházak (Manazil),
arab misztikus holdházak, keleti inekvális holdházak,
drakonikus, anomalisztikus és konjunkcionális holdház-rendszerek
* Kijelezhető illusztrációk a sziderikus zodiákus sávjában (2):
ekvális sziderikus zodiákus, inekvális sziderikus zodiákus
(kétféle, "dinamikus fokok" bevezetésével), mediterrán drakonikus zodiákus,
kínai tropikus kötöttségű zodiákus,
keleti zodiákusok (Patkány= Kos és Kutya=Kos)
* Valamennyi fentebb említett illusztráció szektor-határainak
az éggömb sávjában történő kijelzése
* Illusztrációk, zodiákusok és szektor-vonalak színeinek,
tónusainak beállítása
* Esztétikus oldal-képek mentési és nyomtatási lehetőségei


IV. Szoftver- és hardver-követelmények

* Az Inner Sky Electrum 2.2 asztrológiai szoftver
(32 bites és 64 bites) Vista, Windows 7 és Windows 8
operációs rendszerekre íródott.
Bizonyos szimbólumok és kínai logogramok hibátlan kijelzéséhez
a Service Pack 1 megléte ill. telepítése nélkülözhetetlen!
!!! (Windows Xp-n és a még régebbi operációs rendszereken bizonyos kijelzések
nem megfelelő működésével lehet számolni, ezért ezen operációs rendszerekhez
szoftverünket NEM AJÁNLJUK!) !!!

Hardver-igény:
* Minimum 1 GB RAM
* Minimum 512 MB-os videókártya
* 120 MB szabad tárterület a merevlemezen
* Minimum 1024x768-as képernyőfelbontás
* Minimum 15 inch-es képernyőátmérő
!!! (15 inch-nél kisebb képernyőátmérőhöz NEM AJÁNLJUK!) !!! © marquis de-Sign mmXi